Implementering av collaborating robot

Prosjektet med å installere en s.k. collaborating robot for å betjene en av vår eksenterpresser er i full gang. Vi er nå i sluttfasen av prosjektet og håper å være igang i løpet av November.