Cobot Stantek Robot UR

Implementering av collaborating robot

Prosjektet med å installere en s.k. collaborating robot for å betjene en av vår eksenterpresser er i full gang. Vi er nå i sluttfasen av prosjektet og håper å være igang i løpet av November.

Prosjektet er en del i vår implementering av s.k. collaborating robots eller samarbeidende roboter i produksjonen. Sammenlignet med tradisjonell robotteknikk kan denne type roboter jobbe sammen med operatører med større fleksibilitet og mindre sikkerhetsbegrensninger. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med HW Automation og med tilskudd fra Innovasjon Norge. Målsetningen er å kunne møte økte krav fra internasjonal konkurranse men også redusere andelen monotone arbeidsoppgaver som denne produksjonen innebærer idag. Det gis også større muligheter til en kvalitetsikret produksjon.0

Skriv en kommentar