Stanseverksted siden 1945

Ledende industribedrifter i Norge på kundelisten.

Kontakt oss

Stanse- og tynnplateprodukter til industri.

Stantek ble etablert i 1945 i Oslo som et lite stanseverksted under navnet Stanseprodukter AS. I 1974 flyttet bedriften til Kongsvinger hvor vi har vært siden. Vi er nå lokalisert på SIVA industriområde og disponerer et industribygg på 3.500 kvadratmeter.

Hovedvirksomheten har hele tiden vært produksjon av stanse- og tynnplateprodukter som underleverandør til annen industri. I dag står ledende industribedrifter i Norge innen byggevare, elektro, møbel og automotive på kundelisten. 

Vår forretningsidé er å framstå som en kompetent, kvalitetsbevisst og fleksibel underleverandør og samarbeidspartner av tynnplatebaserte produkter.

Kontaktpersoner

Stantek

Vi ønsker å fremstå som en kompetent, kvalitetsbevisst og fleksibel samarbeidspartner og underleverandør til industrien av produkter basert på tynnplater.

Våre kunder

Våre kunder kommer fra en rekke ulike bransjer som blant annet: Automotive, elektro-, møbel-, kontor- og byggebransjen. Ingen kunder er like, og fleksibilitet er en av hjørnesteinene i vår virksomhet. Dette baseres mye på bredden i vår maskinpark, samt kunnskapen og erfaringen blant våre ansatte. Vi har både store og små kunder. Vi kjører både små serier på kun noen få enheter, - og opp til mange tusen enheter per bestilling.

Våre ansatte

Våre ansatte jobber hardt for å finne kreative løsninger for kunden, og vi streber alltid etter å ligge i forkant. Mange av våre kunder har benyttet Stantek AS i en årrekke, og vi jobber konstant for å finne forbedringspotensialer til kundens produkter. Det være seg forbedringer på det tekniske plan, eller forbedringer som gjør produktet mer kostnadseffektivt.

Kvalitetssystem

Vårt kvalitetssystem er bygd opp i henhold til kvalitetsstandarden NS-EN ISO 9001-2008. Vi jobber med oppgradering til NS-EN ISO 9001-2015. Planlagt sertifisering i løpet av 2019.