Personvernerklæring for Stantek AS

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Stantek AS, samler inn og bruker personopplysninger. 

Daglig Leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret.

Behandling av personopplysninger på www.stantek.no

Markedsansvarlig har det daglige ansvaret for vår behandling av personopplysninger på stantek.no. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester.

Operasjonell informasjon og arkivering

Stantek bruker programvare for produksjonsstyring, for logistikk inkludert oppfølging av ordre, i salgs og markedsarbeidet, for utsendelse, godkjenning og arkivering av fakturaer. Det lagres ikke sensitive personopplysninger om deg i disse systemene. Kun informasjon relatert til bestillinger, fakturaer, tilbud, samt andre arbeidsrelaterte data.
I tillegg lagres det kontaktdetaljer som e-post adresse og telefonnummer.

E-post og telefon

Stantek benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet for å følge opp våre forpliktelser ovenfor kunder og leverandører, samt andre interne og esterne kontakter.

Den enkelte ansvarlige leder i avdelingen der e-post eller telefonsamtalen mottas har det daglige ansvaret for behandlingen av personopplysninger i denne sammenheng. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-post, som skjer som en del av saksbehandling arkiveres.

Den enkelte medarbeider er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-post kontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.

Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.


Liste over besøkende

Det føres en liste over besøkende hos Stantek. Dette gjøres for at vi av brann og sikkerhetshensyn til skal vite hvem som befinner seg i lokalene, og for at vi ettertid kan se hvem som var i lokalene.


Opplysninger om ansatte, tidligere ansatte hos Stantek

Stantek behandler personopplysninger om sine ansatte for å administrere lønn og personalansvar. Det er kontorsjefen som har det daglige ansvaret for dette. Det registreres nødvendige opplysninger for utbetaling av lønn, for eksempel grunndata, lønnsnivå, tidsregistrering, skatteprosent, skattekommune og fagforeningstilhørighet.

Til hovedsiden