Prosesser

Kontakt oss

Prosessene

Vi har en moderne maskinpark for produksjon av stanse- og tynnplateproduksjon. Vi definerer oss også som medutviklere av produktene våre.   


Produktutvikling

Produktutvikling

Design

Vi kan konstruere fra en skisse eller ide, og modellere produkter fra start og frem til ferdig produkt. Vi bruker Inventor og AutoCAD som 3D-verktøy i vår utviklingsprosess. Vi simulerer og programmerer også de fleste av våre prosesser off-line i maskinrelatert programvare.

Prøver og prototyper

Illustrasjonsbilde - Tynnplateprodukt

Med god fagkompetanse og velutstyrt verksted står vi sjelden fast når kunden vil gå fra PC-skjerm til håndfaste prøver og prototyper. Under har vi vist noen eksempler på prototyper vi har tatt fram uten store investeringer i faste verktøy for kunde.

Stansing

Stansing

Til stansing disponerer vi 2 NC-styrte stansemaskiner med automatisk innlasting av plater og utplukking av ferdige detaljer. Vi har også et antall eksenterpresser fra 60 tonn til 160 tonn presskraft, hvorav flere i kombinasjon med matingsutstyr for automatisk produksjon. Her produseres ofte litt mindre produkter i større serier med produktspesifikke faste verktøy.

Laserskjæring

Laser

Vi kan også laserskjære i en av våre stansemaskiner som er en s.k. kombinert laser/stanse maskin.

Knekking

Robotknekke

Vi har to manuelt styrte knekkepresser med inntil 80 tonns presskraft. I tillegg har vi også en robotisert knekkecelle med presskraft på 130 tonn.

Sveising

Sveis

Vi har en komplett robotisert celle for sammensveising av produserte og innkjøpte deler til komplette enheter.Vi sveiser også manuelt i de fleste materialer, internt og/eller i samarbeid med lokale partners.

Overflatebehandling

Vi utfører lakkering, varmgalvanisering, elforsinking, fortinning, kromatering og andreoverflatebehandlinger i ett nettverk av eksterne samarbeidspartners.

Pulverlakkering

Montering

Montering

Mange av våreprodukter leveres sammensatt til kunde. I vår egne monteringsavdeling setter vi sammen egenproduserte og innkjøpte komponenter til komplette enheter.