Prosesser

Prosessene

Vi har kompetente ansatte, tidsmessige maskiner og gode styringssystemer som sikrer at kundens produkt blir utviklet og produsert kostnadseffektivt etter spesifikasjon. Vårt MPS-system muliggjør integrasjon med kundens eget styringssystem/bestillingssystem. Maskinparken omfatter bl.a. stansemaskin med inn- og utmating, kombinert stanse- og laserskjæremaskin med inn- og utmating, knekkerobotcelle for helautomatisk drift, knekkepresser, sveiserobotcelle og eksenterpresser med pressekraft inntil  160 tonn med coilmating og robotmating.  For overflatebehandling og lakkering benytter vi et nettverk av kompetente partners. 

 

Produktutvikling

Kveileramme Universal

Fra idé til ferdig produkt.
I moderne 3D CAD programmer realiserer vi dine ideer til ferdig produkt.  

Prøver og prototyper

Illustrasjonsbilde - Tynnplateprodukt

Med god fagkompetanse og velutstyrt verksted står vi sjelden fast når kunden trenger håndfaste prøver og prototyper. 

Stansing

Stans

Vi stanser i NC-styrte stansemaskiner med automatisk innlasting av plater og utplukking av ferdige detaljer. 

Laserskjæring

Stansemaskin

Vi tilbyr også laserskjæring i vår kombinerte laser og stanse maskin.

Knekking

Robotknekke

Vi knekker både robotisert og manuelt. Maskinparken klarer presskrafter opp til 130 tonn og lengder på 3000 mm. 

Montering

Montering

I monteringsavdelingen setter vi sammen egenproduserte og innkjøpte komponenter til komplette enheter.

Sveising

Sveis

Vi sveiser sammen komponenter både manuelt og i vår robotiserte sveisecelle.

Overflatebehandling

Pulverlakkering

Vi utfører lakkering, varmgalvanisering, elforsinking, fortinning, kromatering og andre overflatebehandlinger i ett nettverk av eksterne samarbeidspartners.

Eksenterpresser

Presse med robot i 100 T

Automatisert eksenterpresse.